7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie komisie kultúry 10.04.2018

POZVÁNKA

  na  zasadnutie  Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa  bude konať dňa 10.  apríla 2018  (utorok)  o  17.30 hod. v  zasadačke Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A.

 

 

Návrh programu

     Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich komisií kultúr a vyhodnotenie mesiaca marec
  2. Program DKD na mesiac máj
  3. Dúbravský festival a Čerešnový juniáles
  4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Dúbravka https://www.dubravka.sk/files/documents/samosprava/phrsr2015-2024.pdf
  5. Dotácie (Klnka, História bez hraníc)
  6. Rôzne (Spomienka na Deža)

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík 
Telefón:  0903 410136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00