27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie kultúry 22.01.2019

POZVÁNKA

na  zasadnutie  Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa  bude konať dňa 22.  januára 2019  (utorok)  o  17.30 hod. v  zasadačke Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A.

  

Návrh programu

     Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Program DKD na mesiac február
  2. Podujatia DKD na rok 2019
  3. Voľba podpredsedu kultúrnej komisie
  4. Plán zasadnutia kultúrnej komisie, Rokovací poriadok kultúrnej komisie
  5. Návrh čerpania výdavkov DKD na rok 2019
  6. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík 
Telefón:  0903 410136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00