7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie komisie kultúry 26.03.2019

POZVÁNKA


na zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. marca 2019 (utorok) o  17.30 hod.

v zasadačke Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A.


Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Program DKD na mesiac apríl

2. Návrh rokovacieho poriadku komisií

3. Ekonomický rozbor uskutočnených podujatí za rok 2019

4. Galavečer kultúry a športu

5. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík 
Telefón:  0903 410136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00