9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Zasadnutie komisie kultúry dňa 19.10.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 19. októbra 2023 (štvrtok) o 17.30hod. v zasadačke Domu kultúry mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Saratovská 2/A ( 1.poschdie ).

Návrh programu

 1. Otvorenie zasadania, privítanie členov komisie (M. Repík)
 2. Program DK na mesiac November 2023 (B.Vaculová)
 3. Zhodnotenie - Kultúrne leto 2023 a Hody 2023
  • Pripomienky a podnety členov KK k priebehu Dúbravských hodov 2023, MÚ chce zlepšovať ich úroveň, zabezpečiť bezproblémový priebeh a vyvarovať sa opakovaniu chýb
  • Stanovisko komisie k nedodržaniu podmienok povolenia z pohľadu otváracích hodín niektorých stánkov na Dúbravských hodoch 2023, prípadné návrhy opatrení ako to riešiť
  • Prevádzkou niektorých stánkov ďaleko po polnoci došlo k porušeniu VZN, rušeniu nočného kľudu
  • Stanovisko komisie k prípadnej úprave VZN do budúcna, ktorá by umožnila predĺžiť čas prevádzky stánkov počas významných akcií -napr. Dúbravské hody, navrhnúť dokedy umožniť prevádzku ( do 24h, do 02h,...)
 4. Návrh rozpočtu 2024
 5. Advent 2023 - príprava
 6. RôzneDátum zverejnenia: 24.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 02.11.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík
Telefón: 0903 410 136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00