6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie kultúry dňa 20.12.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 20. decembra 2022 (utorok) o 17.00hod. v zasadačke Domu kultúry mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Saratovská 2/A (1. poschodie).

Návrh programu

  1. Otvorenie zasadania, privítanie členov komisie (M. Repík)
  2. Harmonogram zasadnutí komisie v roku 2023
  3. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025
  4. Informácia o minuloročných podujatiach, čerpaní rozpočtu (Navrátil)
  5. Informácia o pripravovaných programoch a projektoch, plán podujatí na rok 2023 (Navrátil)
  6. Rôzne
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 03.02.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík
Telefón: 0903 410 136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00