6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie kultúry dňa 21.10.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 21. októbra 2021 (štvrtok) o 17.30 hod. v zasadačke Domu kultúry mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Saratovská 2/A (1. poschodie).

Návrh programu

 1. Otvorenie zasadania (M. Repík).
 2. Hlasovanie o dôvere predsedovi komisie M. Repíkovi.
 3. Informácia o pripravovanom projekte na čiastočnú rekonštrukciu DKD a knižnice (Navrátil)
 4. Diskusia k návrhu rozpočtu na rok 2022.
 5. Zhodnotenie kultúrnych akcií organizovaných Oddelením kultúry a DKD za ostatné obdobie (jún/júl/august/september 2021 - Navrátil).
 6. Zhodnotenie podujatia Galavečer kultúry a športu.
 7. Informácia od vedúceho Oddelenia kultúry, ako sa konkrétne oddelenie spoluzúčastnilo organizácie podujatia Spomienka na Deža 2021 a následné zhodnotenie (Navrátil).
 8. Finančné vyčíslenie horonárov na jednotlivých akciách, najmä hodov vo vzťahu k jednotlivým interpretom, a vyčíslenie, koľko peňazí šlo z rozpočtu MČ, najmä na hody (Navrátil? Starosta?).
 9. Vysvetlenie okolnosti, že na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva MČ Dúbravka bol predložený materiál k rekonštrukcii Domu kultúry Dúbravka, pričom nebol predtým prerokovaný v Komisii kultúry.
 10. Diskusia o rokovacom poriadku Komisie kultúry (Kto kde má aké povinnosti a kompetenciu. Aké povinnosti má Oddelenie kultúry, Komisia kultúry a Komisia športu. Najmä vo vzťahu ku Galavečeru.)
 11. RôzneDátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 02.11.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík
Telefón: 0903 410 136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00