5. apríla 2020
Meniny má Miroslava

Zasadnutie komisie kultúry dňa 23.09.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 23. septembra 2019 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadačke Domu kultúry mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Saratovská 1/A (1. poschodie).

Návrh programu

1.    DKD súčasný stav ... dramaturgia, personálne obsadenie

2.    HODY 2019 informácia o programe

3.    Prejednanie žiadosti o podporu rekonštrukcie Lamačskej bitky (viď príloha)

4.    Informácia o stave súsošia Dúbravský betlehem (Dúbravské múzeum).

5.    Rôzne

Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík 
Telefón:  0903 410136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00