Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

18. mája 2024
Meniny má Viola

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 03.09.2019

Pozvánka

Dňa 03.09.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 5. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na nájom nebytových priestorov - triedy v objekte Bilíkova 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2, pani Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, občianskemu združeniu Projekt Život, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Športového klubu policajnej kynológie, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 3470/4, k.ú. Dúbravka, vo celkovej výmere 3800 m2.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Vladimíra Paluška, ku kúpe pozemku časti parc. č. 1217/2, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 1281 m2.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Tatiani Adamovskej, ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 4402/107, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 102 m2.
 7. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi.
 9. Rôzne
  Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branno-športového areálu pre deti, nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00