Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 20.01.2020

Pozvánka

Dňa 20.01.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 7. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" parc. č. 2519/1 pre Veroniku Juhásovú.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 20/2, k.ú. Dúbravka vo výmere 41 m2 Matúšovi Kočalkovi.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju pozemku parc. č. 4089/1, k. ú. Dúbravka vo výmere 578 m2 Erike Líškovej.
 4. Návrh na predĺženie lehoty revitalizácie odstavnej plochy na prenajatej časti pozemku parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka vo výmere 75 m2 Ing. Petrovi Ondrejkovi a spol.
 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o..
 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4071/1 vo výmere 358 m2 a pozemku parc. č. 4071/2 vo výmere 25 m2 Dr. Emilovi Topercerovi, CSc. a Mgr. Márii Topercerovej.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi.
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
 10. Návrh termínov zasadnutí komisie v roku 2020.
 11. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022


Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00