Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 27.05.2019

Pozvánka

Dňa 27.05.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 4. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. art. Evy Ploczekovej, ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 1460/402, a časť pozemku registra „C“ 163/1, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 65 m2.
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
  4. Rôzne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00