28. októbra 2021
Meniny má Dobromila

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 12.10.2020

Dňa 12.10.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 10. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na vo veľkej zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh úprav rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020.
  2. Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
  3. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
  4. RôzneDátum zverejnenia: 12. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Pavel Vladovič   
Telefón: 0911 141 401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00