Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

27. februára 2024
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 18.05.2020

Pozvánka

Dňa 18.05.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 8. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na vo veľkej zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku reg. „C“ parc. č. 19/3 a 20/3, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 9 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 237 v Dome kultúry dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej.
  4. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Barbory Kiczkovej, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 649/1, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 251 m2.
  6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Andrei Krapkovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 2236/3, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 66 m2.
  7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Tatiany Svobodovej, k návrhu žiadateľky o súhlas s výmenou starého oplotenia na prenajatej časti pozemku registra „E“ parc. č. 1232/100, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 303 m2.
  9. Rôzne:

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.05.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00