7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie komisie mediálnej dňa 22.05.2018

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie mediálnej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2018 (utorok) o 17.00 hodine v malej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava- Dúbravka na Žatevnej ulici č. 2.

Program:

1.      Uvítanie

2.      Aktuálne číslo Dúbravských novín

3.      Aktuálne vysielanie Dúbravskej televízie

4.      Stanovisko komisie k materiálu MZ :

Návrh na   určenie   počtu     poslancov   Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 (príloha č.1)

5.      Prerokovanie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 131/2016 (príloha č.2)

6.      Rôzne

7.      Záver

Kontakt:

Predseda komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH.
Telefón: 0903 448 999 
E-mail: juraj.steklac@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00