23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov

V zmysle čl. 7 ods. 1 a nasl. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

V zmysle čl. 7 ods. 8 ústavného zákona, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti podané oznámenia na webovom sídle mestskej časti v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až ods. 10 ústavného zákona.


 

Predseda komisie:      
JUDr. Andrej Vlk
Telefón: 0911 792 812
E-Mail: andrej.vlk@advokatvlk.sk

Tajomník komisie:
Kristína Štajerová
Telefón: 02/69202513
e-mail: kristina.stajerova@dubravka.sk

Členovia poslanci: 
Maroš Repík
Ing. Juraj Horan
JUDr. Juraj Vondrášek 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Andrej Vlk
Telefón: 0911 792 812
E-mail: andrej.vlk@advokatvlk.sk


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00