8. decembra 2023
Meniny má Marína

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 - Zaťovič Martin

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

 1. Osobné číslo verejného funkcionára:

 2. Titul, meno, priezvisko:
  RNDr. Martin Zaťovič
 3. Oznámenie za rok:
  2022
 4. Oznámenie bolo podané dňa:
  25.4.2023
 5. Vykonávaná verejná funkcia:
  Starosta MČ Bratislava – Dúbravka
 6. Spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:
  ÁNO
 7. Vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
 8. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:

 9. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava – učiteľ,
  MČ Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava – starosta,
  Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava - poslanec
 10. V predchádzajúcom roku som dosiahol tieto príjmy [čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  starosta 55.992€,
  z ostatných funkcií, zamestnaní... – 8.333€
 11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  LV 560, Záhorská Bystrica, záhrada, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvoria, 1/2
  LV 561, Záhorská Bystrica, záhrada, 19, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvoria, BSM
  LV 546, Záhorská Bystrica, záhrada, BSM
  LV 805, 5635, 7004, 7018, 7113, 8558 záhrada, zastavaná plocha a nádvoria, 1/332
  LV 2760, Malacky, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom, garáž, 1/3
  LV 3430, 4653 Dúbravka, bytový dom, zastavaná plocha a nádvorie 1/2, 6118/820760
 12. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  Osobné auto, AUDI, rok výroby 2015, BSM
 13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  Účty v bankách
 14. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  Hypotéka, 1/2
 15. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby [čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:

 16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby [čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
  Osobný automobil (služobný), Škoda Octavia, 2017
 17. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:
Dátum zverejnenia: 27.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Andrej Vlk
Telefón: 0911 792 812
E-mail: andrej.vlk@advokatvlk.sk


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00