3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov dňa 23.01.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka (ďalej len ako “Komisia“), ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2023 začiatok: 17.00 hod., v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4., 841 02 Bratislava

Návrh programu:

  1. Otvorenie, Privítanie
  2. Vyhodnotenie doplnených oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a ich príloh v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, doručených Komisii za rok 2022
  3. Rôzne
  4. Záver
Dátum zverejnenia: 11.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Andrej Vlk
Telefón: 0911 792 812
E-mail: andrej.vlk@advokatvlk.sk


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00