7. júna 2023
Meniny má Róbert

Zasadnutie komisie školstva dňa 05.10.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 5. októbra 2020 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu program
  2. Informácia o prijímaní a počte detí v materských školách šk.rok 2020/2021 – aktuálne počty
  3. Informácia o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl a počte žiakov v školách v šk. roku 2020/2021 - aktuálne počty
  4. Prevádzka materských a základných škôl v školskom roku 2020/2021 (v dôsledku COVID19) a prijaté opatrenia
  5. Žiadosť o poskytnutie dotácie, Bulka o.z
  6. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 22. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00