8. júna 2023
Meniny má Medard

Zasadnutie komisie školstva a mládeže dňa 10.05.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 10. mája 2023 (streda) o 17.00 h v malej zasadačke Miestneho úradu, Žatevná 44, Bratislava.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Žiadosť o dotáciu SČK BA mesto, n. o., Bratislava ( 360 eur)
  3. Žiadosť o dotáciu DHZ Bratislava-Dúbravka, OZ, Bratislava ( 5 000 eur)
  4. Žiadosť o dotáciu ZRaP Pri kríži, OZ, Bratislava ( 1 700 eur)
  5. Žiadosť o dotáciu Dram art štúdio, OZ, Bratislava ( 1 500 eur)
  6. Žiadosť o dotáciu Bulka, OZ, Bratislava ( 2 220 eur)
  7. Žiadosť o dotáciu Centrum rodiny, n. o., Bratislava (1 690 eur)
  8. Žiadosť o dotáciu Damborkovo, OZ, Bratislava ( 5 000 eur)
  9. Informácia o zápise detí do prvého ročníka základných škôl
  10. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 16.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 16.05.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00