8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie školstva a mládeže dňa 16.01.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 16. januára 2023 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Dúbravka o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Dúbravka s účinnosťou od 1.Marca 2023
  4. Rôzne
Dátum zverejnenia: 17.02.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 17.02.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00