8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie školstva a mládeže dňa 18.09.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 18. septembra 2023 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Informácia o zahájení školského roka v základných školách – organizačné zabezpečenie
  3. Informácia o zahájení školského roka v materských školách – organizačné zabezpečenie
  4. Prehľad prác vykonaných mestskou časťou počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august v základných a materských školách a v zariadeniach školského stravovania
  5. Školské stravovanie – dotácia z UPSVaR
  6. Informácie o novej legislatíve v školstve v platnosti od 1.9.2023
  7. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.Dátum zverejnenia: 06.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 06.10.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00