5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie školstva dňa 01.06.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 1. júna 2020 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie, Bulka o.z.
  3. Informáciu o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na šk. roku 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  4. Informáciu o priebehu zápisu detí do materských škôl na šk. rok 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  5. Informáciu o dopade mimoriadnej situácie na rozpočet základných škôl a materských škôl.
  6. Prevádzka materských škôl a základných škôl (ŠKD a ŠJ pri ZŠ) počas letných prázdnin.
  7. Informácia o celkovej situácii v školstve v mestskej časti.
  8. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00