6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie školstva dňa 02.10.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 2. októbra 2017 (pondelok) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Informácia o Materskej škole Ušiakova 1, Bratislava – PaedDr. Ivana Pavlíková
  3. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie - Dúbravská televízia, spol. s r. o.
  4. Informácia o počte žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Dúbravka
  5. Informácia o počte detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Dúbravka
  6. Rôzne
  7. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00