6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie školstva dňa 02.12.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 2. decembra 2019 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Informácia o Základnej škole Nejedlého 8, Bratislava – PaedDr. Miroslava Komorníková
  3. Rôzne
  4. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 03.12.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00