27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie školstva dňa 03.05.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 3. mája 2017 (streda) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Schválenie návrhu programu

2.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Pátrač Tino

3.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Nadácia Green Foundation

4.    Školský projekt Zelené átrium – ZŠ Pri kríži 11

5.    Rôzne

6.    Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00