6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie školstva dňa 03.09.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 3. septembra 2018 (pondelok) o 17.15 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Informácia o aktivitách Občianskeho združenia Pátrač Tino
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  4. Rôzne – počet prvákov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  5. Záver

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 20.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00