5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie školstva dňa 04.10.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 4. októbra 2021 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Stretnutie s p. riaditeľkou Mikšíkovou - ZŠ Pri Kríži
  3. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie, „Ľudmila Gajdošová – mastička“, založenie lesného klubu – Lesné jahody. (osobné stretnutie s P. Gajdošovou)
  4. Diskusia na tému školský parlament a vytvorenie nízkoprahového klubu v Dúbravke - podnet od poslankyne M. Škrovanovej 
  5. Rôzne

 Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 04.11.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00