6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie školstva dňa 06.02.2017

POZVÁNKA A PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE

Termín: 6. február 2017 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Žatevná 4 – malá zasadačka
Čas: 17.15 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným programom:

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o Centre voľného času KLOKAN – Mgr. Anna Krupicová
  3. Krúžky a kurzy v materských školách a v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

Dátum zverejnenia: 07.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00