8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie školstva dňa 06.03.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať
dňa 6. marca 2017 (pondelok) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

  1. Otvorenie zasadnutia komisie
  2. Schválenie návrhu programu
  3. Informácia o Materskej škole Damborského 3, Bratislava – Mgr. Ingrid Duban
  4. Termín zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  5. Rôzne
  6. Záver
  7. Ukončenie zasadnutia komisie

 

 

 

Dátum zverejnenia: 01.03.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00