27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie školstva dňa 06.05.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 6. mája 2019 (pondelok) o 17.00 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

1. Schválenie návrhu programu

2. Informácia o Materskej škole Bullova – PaedDr. Jana Kmeťová

3. Informácia o Materskej škole Fedákova – Mgr. Oľga Bošková

4. Rôzne

5. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie

 

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00