20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Zasadnutie komisie školstva dňa 07.01.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 7. januára 2019 (pondelok) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Schválenie rokovacieho poriadku
  3. Schválenie termínov zasadnutí komisie školstva a mládeže na rok 2019
  4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2017/2018
  5. Rôzne
  6. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 06
.02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00