29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie školstva dňa 07.03.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 7. marca 2022 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu 
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ../2022, ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
  3. Informácia o prijímaní detí do materských škôl šk. rok 2022/2023. 
  4. Informácia o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl šk. roku 2022/2023 
  5. Informácia o prevádzke materských a základných škôl v školskom roku 2021/2022 počas pandémie (v dôsledku COVID19). 
  6. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 22.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.04.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00