18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie školstva dňa 07.10.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 7. októbra 2019 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Schválenie návrhu programu

2. Informácia o celkovom počte žiakov v materských školách a základných školách

3. Rôzne

4. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00