3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie školstva dňa 09.04.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 9. apríla 2018 (pondelok) o 17.15 h v komunitnom Centre rodiny, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kuchyne so zázemím v budove ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava
  3. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Programovacie obdobie 2015 – 2024 (časti, týkajúce sa školstva)
  4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 – ZRPŠ Pri kríži
  5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 – DO Bratislavský Fénix
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 20.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00