3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie školstva dňa 16.05.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 16. mája 2022 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Informácia o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl v šk. roku 2022/2023
  3. Informácia o prijímaní detí do materských škôl v šk. roku 2022/2023.
  4. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026
  5. Žiadosti o nenávratné dotácie
  6. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 25.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00