3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie školstva dňa 20.09.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 20. septembra 2021 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie, „Ľudmila Gajdošová – mastička“, živnostník, založenie lesného klubu – Lesné jahody
  3. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie, OZ Damborkovo – sídlo Materská škola, Damborského 3, Bratislava
  4. Aktuálne informácie k zahájeniu školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  5. Aktuálne informácie k zahájeniu školského roka 2021/2022 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  6. Aktuálne informácie k školskému stravovaniu (daňový bonus, dotácia na stravu, nárok na stravu zadarmo)
  7. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisieDátum zverejnenia: 22.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 08.10.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00