6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie školstva dňa 23.11.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 23. novembra 2020 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu program
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2021-2023
  3. Prehodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Programovacie obdobie 2015-2024
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.



Dátum zverejnenia: 14.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00