5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie športu dňa 02.12.2019

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 10/2019

Termín: 02. December 2019 (pondelok)
Miesto konania: Daniels Pub – rokovací foyer
Čas: 17.00h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenie, Privítanie
  2. Vyhodnotenie športových podujatí za mesiac November 2019
  3. Pripravované športové podujatia na mesiac December 2019
  4. Zhrnutie roka 2019, jeho silne stránky a nedostatky
  5. Návrhy pre kalendár športových podujatí na rok 2020
  6. Rôzne,
  7. Záver
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 05.04.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00