3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie komisie športu dňa 08.06.2020

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 5/2020

Termín: 08. júna 2020 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenie, Privítanie
  2. Plánovanie športových podujatí na JÚN 2020
  3. Úprava kalendára športových podujatí na rok 2020
  4. Rôzne
  5. Záver
Dátum zverejnenia: 16. 06. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00