28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie komisie športu dňa 08.10.2018

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU
ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
č. 8/2018

 

Termín: 08.október 2018 (pondelok) 
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka) 
Čas: 17.00 h

  

Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

  

N á v r h    p r o g r a m u:

1.     Privítanie, schválenie programu

2.     Vyhodnotenie športových podujatí v mesiaci september 2018

3.     Pripravované športové podujatia v mesiaci október 2018

4.     Rôzne

5.     Záver

 

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00