27. septembra 2022
Meniny má Cyprián

Zasadnutie komisie športu dňa 09.05.2022

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 5/2022

Termín: 09. Mája 2022 (pondelok)
Miesto konania: zasadačka Mestská časť, Pri Kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenie, Privítanie
  2. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci Apríl 2022
  3. Príprava športových podujatí na mesiac Máj 2022
  4. Športové projekty z rozpočtu a ich vývoj
  5. Nenávratné finančné dotácie pre šport 2022
  6. Rôzne
  7. Záver
Dátum zverejnenia: 25.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00