9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Zasadnutie komisie športu dňa 09.10.2023

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 8/2023

Termín: 9.Októbra 2023 (pondelok)
Miesto konania: Hokejový štadión STARZ v Dúbravke ( Hoba )
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenia a privítanie členov komisie
  2. Prehliadka zrekonštruovaného hokejového štadióna STaRZ a informácia o prevádzkach STaRZ v MČ
  3. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci September 2023
  4. Pripravované športové podujatia na Október 2023
  5. Galavečer – aktualizácia kategórií ocenených podľa oblastí
  6. Spracovanie podnetov na návrh rozvoja športovej infraštruktúry
  7. Rôzne
  8. ZáverDátum zverejnenia: 06.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00