27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie športu dňa 11.02.2019

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU 
ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU 
č. 2/2019

 

Termín: 11. Február 2019 (pondelok) 
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka) 
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

 

N á v r h    p r o g r a m u:

 

1.     Otvorenie, Privítanie

2.     Pripravované športové podujatia v mesiaci február / marec 2019

3.     Návrhy pre kalendár športových podujatí na rok 2019

4.     Galavečer, príprava nominácií

5.     Rôzne,

6.     Záver

 

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00