28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie komisie športu dňa 11.03.2019

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU

ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU

č. 3/2019


Termín: 11. Marec 2019 (pondelok)

Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)

Čas: 17.00 h


Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:


N á v r h p r o g r a m u:

1. Otvorenie, Privítanie

2. Vyhodnotenie športových podujatí za mesiac február 2019

3. Pripravované športové podujatia v mesiaci marec/apríl 2019

4. Návrhy pre kalendár športových podujatí na rok 2019

5. Galavečer, príprava nominácií

6. Rôzne,

7. Záver

 

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00