7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie komisie športu dňa 11.09.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 7/2017

Termín: 11.september 2017 (pondelok)

Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14

Čas: 17.00 h

Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

N á v r h  p r o g r a m u:

1.    Privítanie, schválenie programu

2.    Prezentácia Športového klubu Tenis Centrum Dúbravka – hosť Mgr. Michal Vavro

3.    Plán športových podujatí - august, september 2017

4.    Sprievodné športové podujatia na hodoch 2017.

5.    Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Občianske združenie Športový klub ARGO

6.    Rôzne

7.    Záver

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00