7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie komisie športu dňa 12.03.2018

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU

ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU

č. 3/2018

 

 Termín: 12. marec 2018 (pondelok)

 Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)

 Čas: 17.00 h

 Vážená komisia,

 zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

 

N á v r h    p r o g r a m u:

 1.      Privítanie, schválenie programu

2.      Vyhodnotenie športových súťaží v mesiaci február 2018

3.      Pripravované športové podujatia v mesiaci marec 2018

4.      Rôzne

5.      Záver

 

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00