8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie športu dňa 12.06.2023

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 6/2023

Termín: 12. Júna 2023 (pondelok)
Miesto konania: zasadačka Mestská časť, Pri Kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenia a privítanie členov komisie
  2. Projektový zámer Dúbravská školská liga (K.Remišová)
  3. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci Máj 2023
  4. Pripravované športové podujatia na Jún, Júl, August, 2023
  5. Rôzne
  6. Záver
Dátum zverejnenia: 12.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00