16. augusta 2022
Meniny má Leonard

Zasadnutie komisie športu dňa 12.10.2020

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 7/2020

Termín: 12. októbra 2020 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)
Čas: 17.00 h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenie, Privítanie
  2. Osvetlenie atletických štadiónov MČ Dúbravka, prizvaný zástupca Britskej školy
  3. Zhodnotenie športových podujatí September 2020
  4. Plánovanie športových podujatí na Október 2020
  5. Covid opatrenia a športové podujatia
  6. Rôzne
  7. Záver
Dátum zverejnenia: 13.10.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00