7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie komisie športu dňa 13.02.2017

POZVÁNKA A PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 2/2017

Termín: 13.02.2017 (pondelok)
Miesto konania: Zasadačka MÚ Pri kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným programom:

P r o g r a m:

1.    Otvorenie

2.    Návrh úpravy VZN pre poskytovanie nenávratných dotácií

3.    Plán športových podujatí na rok 2017 - doplnenie

4.    Informácia o uskutočnených športových podujatiach v mesiaci február 2017

5.    Informácia o pripravovaných športových podujatiach

6.    SZĽH – vybudovanie športovej haly s ihriskom

7.    Rôzne

8.    Záver

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00