4. októbra 2022
Meniny má František

Zasadnutie komisie športu dňa 13.03.2017

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie športu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 13. marca 2017 (pondelok) o 17.00 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

 1. Otvorenie zasadnutia komisie
 2. Schválenie programu zasadnutia komisie
 3. Prezentácia o športových krúžkoch a športových činnostiach na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  • ZŠ Beňovského - PaedDr. Viera Karovičová
  • ZŠ Nejedlého – PaedDr. Lena Kampmillerová
  • ZŠ Pri kríži – Mgr. Iveta Mikšíková
  • ZŠ Sokolíkova – Mgr. Daniela Ďurkovská
 4. Uskutočnené a pripravované športové podujatia v mesiaci marec 2017
 5. Rôzne
 6. Ukončenie zasadnutia komisie

 

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00