27. mája 2019
Meniny má Iveta

Zasadnutie komisie športu dňa 13.05.2019

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 5/2019

Termín: 13. Máj 2019 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)
Čas: 17.30 h !!!!!!!!!!

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

N á v r h  p r o g r a m u:

1.    Otvorenie, Privítanie

2.    Vyhodnotenie športových podujatí za mesiac apríl/máj 2019

3.    Vyhodnotenie Galavečera 2019

4.    Pripravované športové podujatia v mesiaci máj 2019

5.    Návrhy pre kalendár športových podujatí na rok 2019

6.    Dotácie

7.    Rôzne

8.    Záver

  • Zápisnica


Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00